Politiattest

Alle i Kvæfjord Svømmeklubb som har ansvar overfor mindreårige skal vise politiattest. Dette gjelder alle våre trenere, instruktører og assistenter.
Styrets leder er ansvarlig for innhenting og kontroll av politiattest.
Klubbens representant har taushetsplikt. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.


Ansvarlig for politiattester: Arvid Nilsen, styrets leder, leder@kvsk.no tlf 95725863

Innhenting av politiattest er gratis.
Innhenting på en-to-tre:
1: Søknaden om politiattest fylles ut av den søknaden gjelder for og underskrives av kontaktperson i svømmeklubben, som også sender søknaden til politiet. Søknad finnes på link under.
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til svømmeklubben ved kontaktperson.
Svømmeklubben skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres påhttp://www.idrett.no/politiattest