Egne stevner 2015/2016

Å arrangere stevner er viktig for svømmerne og en sentral aktivitet for svømmeklubben. For å få dette til kreves innsats fra foreldre, kanskje også fra søsken, tidligere svømmere og andre interesserte. Foreldre til barn på våre kurs og foreldre til aktive svømmere forplikter seg til å hjelpe til med disse arrangementene. Vi arrangerer hvert år to stevner, rekrutteringsstevne Kvæfjordsvømmen på vinteren (februar eller mars) og Kvæfjordstevnet, et approbert (godkjent stevne) i november,Kvæfjordsvømmen 2016 blir arrangert i februar eller eventuelt mars 2016. Datoene er ikke fastsatt for vi må ta hensyn til andre stevner, vinterferien og til Kvæfjordrennet på ski. Dette er et rekrutteringsstevne for svømmere opp til 14 år. Det blir manuell tidtaking og det er ikke dommere. Det kommer mange svømmere, trenere, foreldre, og kanskje noen besteforeldre, onkler og tanter. For tilreisende blir det en overnatting. Vi trenger full innsats fra foreldre, og kanskje fra tidligere svømmere og andre medhjelpere.Kvæfjordstevnet 2015 er klart på terminlista, og arrangeres 21. og 22. november 2015. Dette er et approbert (godkjent) stevne for svømmere 10 år og eldre. Deltakerne må ha betalt lisens til Norges Svømmeforbund. Stevnet er to uker etter Andøy-cupen og samtidig som Ungdoms-NM kortbane, som er i Alta for 2015. Det blir elektronisk tidtaking og det er dommere på stevnet.