Vår postadresse: Kvæfjord Svømmeklubb, postboks 15, 9475 Borkenes

E-post til leder: ida.jakobsen@yahoo.no
Telefon: 901 98 132