Prisen for svømmekurs og trening - vår 2015

Alle som deltar på svømmekurs registreres som medlemmer i klubben og Norges Svømmeforbund. Vi sender regning for kurs og trening en gang pr halvår. Kontingent og treningsavgift vil bli sendt i mars for vårhalvåret 2015. Regninger vil bli sendt ut via www.minidrett.no og på e-post til alle som vi har registrert adresse til. Vi kan sende papirkopi av faktura. Nærmere informasjon om bruken av min idrett  vil bli sendt ut og lagt ut på hjemmesiden vår. Prisene for vår 2015 er de samme som for høsten 2014. 

Svømmekurs  Pris halvår
Kurs nybegynner og videregående  inkludert medlemsavgift 600
Kurs med familierabatt inkludert medlemsavgift 300
Medlemskap pr familie og halvår 250
Treningsavgift 1 gang pr uke  200
Treningsavgift 2 og 3 ganger pr uke 400