Lisens og forsikring. 

Svømmere som fyller 9 år i løpet av året og skal delta på approberte (godkjente stevner) må betale lisens til Norges Svømmeforbund.  Lisensen gjelder fra 01.01. til 31.12. Den gir rett til deltakelse i approberte stevner samt at svømmeren er livs- og skadeforsikret gjennom alle arrangement (sammenkomster, treninger og stevner) i regi av klubber tilsluttet NSF. Prisen er ulik ut fra alder og dekning. Opp til 12 år er forsikring dekket gjennom idrettsforbundets barneforsikring. 

Svømmere som er 12 eller yngre og ikke deltar på stevner eller bare er med på rekrutteringsstevner er forsikret i Norges Idrettsforbunds (NIF) kollektive barneforsikring. Forsikringen gjelder til den dagen barnet fyller 13 år. Etter fylte 13 år må en svømmer ha lisens for å være forsikret under trening og konkurranser, inkludert rekrutteringsstevner. 


Hvis du skal ha lisens får du opplysninger fra lisensansvarlig: Per Harald Pettersen (leder@kvsk.no) tlf: 95257659

Priser 2019

Pris for startlisens svømmeidretter 2019 er som følger (uendret fra 2018):

  • Kr 350,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2019 (utøvere født fra og med 2007 – til og med 2010)
  • Kr 750,- for Startlisens svømmeidretter 2019 (utøvere født 2006 og tidligere.Mer informasjon om lisens hos Norges Svømmeforbund (NSF): https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens/