Styret etter årsmøtet 2018:

Leder:Arvid Nøkleby Nilsen
95725863leder@kvsk.no
Nestleder:Per Harald Pettersen95257659
Sekretær:Ingvild Kristin Hansen
Kasserer: Frode Karlsen41609049kasserer@kvsk.no
Styremedlem:Unni Dragvold92094087
Varamedlem:Heine Bakkeid97975222
Varamedlem:Gørild Nordahl