Vår postadresse: Kvæfjords Svømmeklubb, postboks 15, 9475 Borkenes

E-post til leder: leder@kvsk.no
Telefon: 95725863