ÅRSMØTE 2015

Postet av Kvæfjord Svømmeklubb den 17. Feb 2015

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

Onsdag 8. april 2015 klokka 18.

Sted: Borkenes skole, evt. Kvæfjordhallen

Ordinære årsmøtesaker.

Årsberetning, regnskap, valg, innkomne saker.

Årsberetning: Årsrapport 2014 KVSK.doc
Valgkomiteens forslag: Valgkomiteens innstilling 2014.doc
Regnskap og revisjonsrapport legges her seinere.

Forslag og saker til årsmøtet må meldes styret ved leder Per Harald Pettersen senest onsdag 25. februar 2015, gjerne på e-post: styret@kvsk.no.

Alle svømmere og foresatte kan møte. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Klubbens lover godkjent av Troms Idrettskrets er publisert på www.kvsk.no. Kan også sendes på e-post.For styret Per Harald Pettersen/Leder